Työnohjaajamme

Kuva Joni Virtanen

Työohjaus on yksi Konstituutin päätuotteista ja meistä jokainen toimii myös työnohjaajana. Olemme myös jatkuvasti panostaneet osaamisemme vahvistamiseen kouluttautumalla ja uutta opiskellen. Työskentelytapamme ja lähestymistapamme vaihtelevat peruskoulutuksemme ja persoonallisuutemme mukaan. Pääsääntöisesti psykologimme Merja, Tiina ja Hannamaija toimivat asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon sekä työyhteisöjen työnohjaajina ja vastaavat työnohjauksesta myös työyhteisöjen haastavissa kriisitilanteissa.  

Juha Pohjonen on koulutukseltaan erityistason perheterapeutti ja hänen ydinosaamisensa sekä erityisvahvuutensa työnohjaajana onkin syvällinen ymmärrys vaativista vuorovaikutustilanteista, vuorovaikutuksen edistämisestä ja konfliktien ratkomisesta. Juha kokee itselleen luontevaksi toimia terapiatyöntekijöiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työnohjaajana. Lisäksi hänellä on taito toimia erilaisten konfliktien selvittelijänä. Juha on saanut palautetta rauhallisesta työotteestaan sekä taidostaan luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa vaikeidenkin asioiden jakaminen helpottuu.