Työnohjaajamme

Kuva Joni Virtanen

Työohjaus on yksi Konstituutin päätuotteista ja meistä jokainen toimii myös työnohjaajana. Olemme myös jatkuvasti panostaneet osaamisemme vahvistamiseen kouluttautumalla ja uutta opiskellen. Työskentelytapamme ja lähestymistapamme vaihtelevat peruskoulutuksemme ja persoonallisuutemme mukaan. Pääsääntöisesti psykologimme Merja, Anna ja Hannamaija toimivat asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon sekä työyhteisöjen työnohjaajina ja vastaavat työnohjauksesta myös työyhteisöjen haastavissa kriisitilanteissa.  

Työnohjaajamme Katariina Alajoki on peruskoulutukseltaan fysioterapeutti ja hän on erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan. Hänen työnohjauksensa fokus on yksilön työhyvinvoinnin parantamisessa keskittymällä asiakkaan voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Hänen erityisosaamistaan työnohjaajana ovat kehon ja mielen tasapainon edistäminen sekä uusien entistä tehokkaampien ja yksilöllisesti toimivampien stressinhallintakeinojen etsiminen yhdessä työnohjattavan kanssa. Katariina hyödyntää työssään taitavasti erilaisia rentoutusharjoituksia ja hän vastaa myös Konstituutin unikoulun ohjaamisesta. Hänellä on Konstituutissa tärkeä rooli tyhy-palveluiden toteuttajana. Unen ja palautumisen edistäminen on Katariinalle sydämen asia. 

Juha Pohjonen on koulutukseltaan erityistason perheterapeutti ja hänen ydinosaaminensa sekä erityisvahvuutensa työnohjaajana onkin syvällinen ymmärrys vaativista vuorovaikutustilanteista, vuorovaikutuksen edistämisestä ja konfliktien ratkomisesta. Juha kokee itselleen luontevaksi toimia terapiatyöntekijöiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työnohjaajana. Lisäksi hänellä on taito toimia erilaisten konfliktien selvittelijänä. Juha on saanut palautetta rauhallisesta työotteestaan sekä taidostaan luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa vaikeidenkin asioiden jakaminen helpottuu.