Hyvän mielen psykoterapeutit

Ajatusten Aitassa työskentelee hyvän mielen psykoterapeuttina Tiina Ruoho ja perheterapeuttina Juha Pohjonen.

Tiina tekee työtä sydämellä ja ihmisrakkaasti. Tiina haluaa löytää ihmisen diagnoosin takaa, jotta hän kokee tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Tiina on saanut palautetta lujasta mutta lempeästä tavasta tehdä töitä. Erityisesti kriisityö on lähellä Tiinan sydäntä.

Juha on erityistason perheterapeutti ja hänellä on jo lähes 30 vuoden vahva työkokemus perheiden ja yksilöiden kanssa työskentelystä. Juha on saanut palautetta rauhallisesta työotteestaan sekä taidostaan luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa vaikeidenkin asioiden jakaminen helpottuu.