Hyvän mielen terapia

Ajatusten Aitassa työskentelee hyvän mielen perheterapeuttina Juha Pohjonen.

Juha on erityistason perheterapeutti ja hänellä on jo lähes 30 vuoden vahva työkokemus perheiden ja yksilöiden kanssa työskentelystä. Juha on saanut palautetta rauhallisesta työotteestaan sekä taidostaan luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa vaikeidenkin asioiden jakaminen helpottuu.