Hyvän mielen terapeuttimme

Kuva Joni Virtanen

Hyvän mielen terapia on intensiivistä lyhytterapiaa, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaitamme elämään tasapainossa itsensä ja läheistensä kanssa. Lyhytterapeuttista työtä toteuttavat psykologimme Anna Savolainen ja erityistason perheterapeutti Juha Pohjonen. Heidän molempien työskentelyote on vastuullinen, luottamuksellinen ja asiakkaasta aidosti välittävä. Anna ja Juha tekevät työtä myös toisiaan täydentävänä työparina.