Hyvän mielen terapeuttimme

Kuva Joni Virtanen

Hyvän mielen terapia on intensiivistä lyhytterapiaa, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaitamme elämään tasapainossa itsensä ja läheistensä kanssa. Lyhytterapeuttista työtä toteuttavat psykologi ja psykoterapeutti Tiina Ekman sekä erityistason perheterapeutti Juha Pohjonen. Heidän työskentelynsä on vastuullista, luottamuksellista ja asiakkaasta aidosti välittävää.