Hyvä mieli kehossa

Kuva Merja Lehtomaa

Nimensä mukaisesti tämän palvelun tarkoituksena on edistää kehon ja mielen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, psykofyysisen fysioterapian avulla. Opit rentoutumista, tasapainoa sekä stressinhallintaa, ja sitä kautta oman kehon tuntemus sekä arvostus lisääntyvät. Tämä palvelu on juuri Sinulle, joka kärsit stressi-, unettomuus- tai uupumusoireista, kroonisesta kivusta taikka jännityksestä.

Psykofyysinen fysioterapia painottaa kokemuksellista oppimista kehollisen tekemisen kautta: siinä huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat läsnäolo-, hengitys-, rentoutus-, kehotietoisuus- ja liikeharjoitteet sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitukset.

Kehon ja mielen tasapainon vahvistaminen on Konstituutissa sydämen asia, johon meidän Katariinalla on erinomaiset eväät psykofyysisen fysioterapian ammattilaisena. Katariina on sekä työotteeltaan että persoonaltaan lempeä, rauhallinen ja turvallinen. Tämä on hänen ehdoton vahvuutensa asiakkaan rehellisessä, läsnäolevassa kohtaamisessa. Ensimmäisellä käynnillä käydään keskustelua tilanteesi sekä voimavarojesi kartoittamiseksi, ja niiden perusteella sovitaan yhdessä tavoitteet terapialle. Kyseessä on siis hyvän mielen palvelu, joka muodostetaan asiakkaan toiveita lempeästi kuunnellen ja ymmärtäen.