Hyvän mielen psykoterapeutit

Ajatusten Aitassa työskentelee hyvän mielen psykoterapeutteina Taija Isohanni ja Tiina Ruoho. Heitä yhdistää ratkaisukeskeinen työote ja sairaanhoitajan peruskoulutus.

Taijalle jokainen asiakas on yksilö, jonka kanssa hän etsii kiireettömässsä hengessä uusia näkökulmia niin tulevaisuuteen kuin menneisyyteenkin. Taija haluaa kuulla asiakkaan toiveita ja edetä yhteistyössä turvallisessa, empaattisessa ja lämpimässä ilmapiirissä.

Myös Tiina tekee työtä sydämellä ja ihmisrakkaasti. Tiina haluaa löytää ihmisen diagnoosin takaa, jotta hän kokee tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Tiina on saanut palautetta lujasta mutta lempeästä tavasta tehdä töitä. Erityisesti kriisityö on lähellä Tiinan sydäntä.